Poly Gallery Hong Kong

Exhibition Details

Within Sight – Chinese New Painting at Post Financial Crisis Era

Curator: Zhu Tong

Artists: Cai Lei, Chen Fei, Chen Hui, Chen Ke, Duan Jianyu, Han Yajuan, Huang Yishan,Liang Yuanwei, Li Changlong, Li Chao, Liu Guofu, Luo Quanmu, Ma Lingli, Ma Wenting, Na Wei, Ouyang Chun, Qiu Xiaofei, Wang Guangle, Wang Haichuan, Wei Jia, Yang Liming, Yang Xun, Yuan Yuan, Yu Jie, Zhang Zhenyu

Exhibition Date: 3 – 12 April
Exhibition Time: 10:00am - 6:00pm

Some of the works

(Open on Saturday & Sunday)

Stay up to date